dijous, 28 de juny de 2012

La UAB ha estat la primera universitat que reconeix crèdits de grau per als cursos de monitors o monitores i directors i directores de lleure

S’ha reconegut 6 crèdits ECTS per a cada tipologia de curs 

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat la primera universitat que s’ha pronunciat sobre el reconeixement de crèdits per a els alumnes de grau que cursin els cursos de monitor i monitora o de director i directora d’activitats de lleure infantil i juvenil. En aquest cas es tracta de 6 crèdits ECTS per als monitors i monitores i 6 més per als directors i directores.

La UAB a través de la unitat d’Estudiants i Cultura ha especificat que el reconeixement d’aquests crèdits es fan en base a les pràctiques que es realitzen en els cursos de monitors i monitores i directors i directores, que s’entenen que reverteixen en treball social i solidari i no a la formació teòrica dels mateixos.

La gestió d’aquests crèdits ECTS es farà tal qual s’està fent amb els Crèdits de Lliure Elecció, o sigui, els alumnes hauran d’anar amb el diploma de Monitor o Monitora i/o el de Director o Directora (únic document que reconeix haver fet el curs) a l’Oficina de Gestió Acadèmica de la seva Facultat perquè li siguin reconeguts els crèdits ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) per garantir la concordança i la qualitat de les titulacions i facilitar el reconeixement dels estudis i la mobilitat dels estudiants.

Els crèdits ECTS es basen en el treball personal total de l’estudiant. No només en les hores exclusivament lectives, sinó en totes les que hi dedica per superar una assignatura tant dins com fora de l’aula.

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

Fins a ara la majoria d’universitats catalanes reconeixen en els cursos de monitor o monitora i director o directora de lleure, crèdits de lliure elecció per a determinats estudis de diplomatura i llicenciatura, però no s’han pronunciat encara sobre els estudis de grau, a excepció de la UAB que ha estat la primera en fer-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada