dijous, 28 de juny de 2012

Em van demanar el meu número de directora per notificar una activitat de lleure sense jo ser-hi present

Pregunta

Tinc una consulta per fer-vos. Em van demanar de donar el meu núm de directora per unes colònies però sense ser-hi. Jo els hi vaig dir que no, però ara tinc el dubte de saber si l'han utilitzat o no finalment, he trucat a Joventut a la Generalitat i m'han dit que els hi envii un mail perquè em diguin en quina activitat estic donada d'alta. És una situació una mica delicada perquè jo amb aquesta empresa ja hi he col·laborat altres vegades i tenen les meves dades. Si envio el mail i finalment estan utilitzant el meu nom i el número de directora, els hi pot caure un bon pollastre i pot afectar una futura possible col·laboració laboral amb ells, però hi està en joc la meva responsabilitat.

Trobo que hi ha un buit legal amb l'autorització del director o també de monitors, ja que no hi ha cap document acreditatiu amb la meva firma. I per justificar que jo no vaig donar el vist-i-plau perquè l'utilitzessin també m'és difícil per mi. I si hi ha una inspecció i jo no hi sóc suposu que em podria caure el pèl.

Hi hauria d'haver un sistema d'avís pels directors, o un lloc on entrant amb el teu núm. poguessis veure on estas donada d'alta i emprendre les accions pertinents. No sé, és una reflexió que he estat fent després de trobar-me amb això.

Volia demanar-vos consell, ja que no sé què fer.

Moltes gràcies.


Resposta

Tal com dius ha de ser la Generalitat qui et confirmi si han fet servir el teu número per notificar una activitat de lleure. Jo personalment crec que hauria de ser el responsable de l'activitat l'única persona que hauria de poder fer la notificació ja que segons diu l'article 4.2 del Decret 137/2003, es considera el responsable de l'activitat, la persona membre de l'equip de dirigents que assumeix la responsabilitat de la seva realització d'acord amb el programa de l'activitat, durant el temps i el lloc de la seva realització, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora i, subsidiàriament, en la federació, moviment o associació de la qual en formi part.

Per altre part caldria que la Generalitat tingués potestat d'inspecció i de sanció a les activitats de lleure ja que en l'actualitat només correspon a la Direcció General de Joventut la verificació del compliment de la normativa, l'assessorament a les entitats organitzadores i la realització de les corresponents visites de comprovació i seguiment per tal de garantir la qualitat pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat de les persones participants, però sense cap tipus de potestat per poder sancionar les irregularitats.

En el cas que hagin utilitzat el teu número per notificar l'activitat i rebin una visita de comprovació i seguiment per part de la Direcció General de Joventut i verifiquin que no hi ets present, no et pot passar res ja que com t'he dit no tenen potestat sancionadora. El problema seria si passes alguna cosa greu com ara un accident ja que un jutge et podria demanar explicacions dels fets i el perquè no hi eres present, en aquest cas però sempre podries demostrar que han utilitzat de manera fraudulenta la teva identitat com a directora.

En tot cas, com dius tu cal una revisió de la normativa i dels sistemes de notificació, estic d'acord

Cordialment

Jordi Iglesias i Mateo
Escola l'Empordà

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada