divendres, 18 de maig de 2012

Curs de monitors/es a Calonge. Inici de curs 5 de juny

Curs de monitors/es a Calonge. Inici de curs 5 de juny. Oportunitat: etapa lectiva + possibilitat de fer pràctiques a la mateixa Escola l'Empordà. Curs intensiu diari de tardes. Més informació a www.escolaemporda.cat

Dates, llocs i horaris de l’etapa lectiva del curs:
DiesHorariLloc
JUNY: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 (16 i 17)* , 18, 19, 20 i 21Tardes: 16.00h a 22.00hAula de formació de l’Escola l’Empordà
C/ Major 17-19
Calonge
*Sortida a una casa de colònies:
16 i 17 de juny 2012
De les 10h del dissabtes al les 20h del diumengeCasa de colònies a determinar

Notes importants:
1) Assistència obligatòria d’un mínim del 85%
2) L’assistència el primer dia de curs és obligatòria, els materials pedagògics del curs només s’entreguen el primer dia. En cas de no poder assistir caldrà que vingui algú a recollir els materials i a entregar la documentació si cal
3) L’estada a la casa de colònies tindrà un cost addicional de 35€ que s’hauran de pagar el mateix dia a la casa de colònies. L’anada i la tornada a la casa de colònies corre a càrrec de l’alumne  

Preu de la matrícula:
Quota de matriculació: 230,00 €
El preu inclou: Curs de monitors impartit per professors de l'Escola l'Empordà, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, llibre del curs i seguiment tutorial.
No inclou: Estada a la casa de colònies que tindrà un cost addicional de 35€ que s’hauran de pagar el mateix dia a la mateixa casa de colònies.

Condicions d'accés:
Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts

Com matricular-se?
Personalment:
Escola l’Empordà Carrer Major 17-19 CALONGEHorari: dimars, dimecres i dijous de 09.00h a 14.00h i dijous de 16.00h a 18.00h Tel. 972 662218

Per Internet:
2) Descarregueu el Full de dades i pagament bancari i feu l'ingrés o transferència bancària
3) Porteu el primer dia de curs la Documentació requerida per a cada curs
No dupliqueu la gestió si ja us heu inscrit personalment  

Documentació que s’ha de presentar:

1) Full de dades i pagament bancari, amb el comprovant d’haver pagat     
2) 2 fotografies de carnet  Una fotografia cal enganxar-la al full de dades i pagament bancari
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Informació del curs:
El curs de formació de monitors està regulat pel Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil i per l’Ordre de 3 de juliol de 1995 de la Generalitat de Catalunya. La durada del curs de monitors és de 275 hores repartides en tres etapes de la següent manera: ETAPA LECTIVA: 100 hores ETAPA DE PRÀCTIQUES: 150 hores MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES: 25 hores

Escola oficial que imparteix el curs

Escola l'Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat


Etapa lectiva

L’etapa lectiva és la de la formació teòrico-pràctica i és la corresponent a les sessions efectuades per l’escola en les quals l’alumne hi ha hagut d’assistir presencialment. El nombre d’hores lectives es xifra en 100 i obligatòriament haurà d’haver realitzat un mínim d’un 85%. (Es poden perdre un màxim de 15 hores)


Etapa de pràctiques
Cada alumne haurà de realitzar unes pràctiques de 150 hores com a monitor dins d’un marc educatiu concret de lleure, i sempre durant o un cop acabada l’etapa lectiva:
  • En cas d’una activitat que impliqui una assistència total les 24 hores del dia (colònies, campaments, camps de treball o similars) d’una durada mínima de 10 dies
  • En cas d’activitats diàries en dies feiners, que impliquin un determinat nombre d’hores al dia (casals d’estiu o similars)
    • Matins o tardes: una durada mínima de dos mesos
    • Matins i tardes: una durada mínima d’un mes
  • En cas d’activitats setmanals que impliquin activitats ordinàries, normalment els caps de setmana, d’un marc educatiu que funciona al llarg de tot l’any (Caus, esplais, moviments, parròquies i similars) d’una durada mínima de tres mesos
  • Menjadors i altres activitats extraescolars: 150 hores presencials, mai en horari lectiu
  • Ludoteques: 150 hores presencials, mai en horari lectiu
  • En cas d'altres activitats caldrà consultar amb el tutor de pràctiques un cop iniciat el curs
Les pràctiques s’hauran de comunicar amb antelació a l’Escola, la qual es reserva el dret d’inspeccionar-les.
Les pràctiques han de ser supervisades, avaluades i certificades pel director/a de l’activitat en la qual es realitzin. Aquest director/a ha de tenir el títol director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya.

La memòria de pràctiques
Durant o després de les pràctiques, cada alumne haurà de realitzar una memòria de les pràctiques, segons el model proporcionat per la pròpia Escola. Aquest treball-informe s’haurà de presentar a l’Escola dins els terminis que queden fixats per cada curs

Els alumnes d’aquest curs tindran prioritat a les places de pràctiques que ofereix l’Escola l’Empordà per aquest estiu:
Curs de premonitors juny
Última setmana de juny
Casa de colònies Can Que d’Esponellà
Campus Jove de Sant Feliu (Torn de matins)
del 4 al 29 de juny 2012
Horari: de 10 a 13h
Lloc: Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols
Campus Jove de Sant Feliu (Torn de tardes)
del 4 al 29 de juny 2012
Horari: de 17 a 20h
Lloc: Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols
Campus Jove de Palamós (Torn de tardes)
del 11 al 6 d'agost 2012
Horari: de 17 a 20h
Lloc: Punt Jove de Palamós
Campus Jove de Vall-llobrega
del 11 al 6 d'agost 2012
Horari: de  
Lloc: Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols
Curs de premonitors Agost
Segona setmana d’agost
Casa de colònies La Perdiu de Cabanes

Crèdits universitaris
El curs pot correspondre de 5 a 8 crèdits universitaris segons la universitat, cal consultar aquesta condició a cada facultat.


Títol oficial

Aquest és un curs oficial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el diploma i el Carnet de monitor i monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada