dimarts, 31 de gener de 2012

Al Casal de Joves, quina és la ràtio legal per participants?


Pregunta:

En relació al nostre Casal de Joves. Quina és la ràtio legal per participants? Tenim joves a partir de 12 anys fins a 19 aproximadament, encara que la mitjana és més o menys de 14 anys; obrim 2 tardes a la setmana i som 2 educadores (una amb titulació de monitora de lleure i l'altra no). Una de les tardes tenim una mitjana de 30 joves i l'altra una mitjana de 42. A part de la ràtio del casal, si fem una sortida, em podries dir quina seria amb joves d'aquesta edat?

Resposta:

Un casal de joves o punt jove de l’ajuntament que organitza activitats obertes o simplement disposa d’un espai on els joves hi poden anar a jugar a ping pong, al futbolin o a la PlayStation, per definició no és ben bé un casal de vacances, per això d’entrada no caldria el compliment estricte del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys. Però això no treu que no s’hagin de complir uns mínims per garantir la seguretat i la bona realització de les activitats que es portin a terme.

Heu de tenir en compte que els participants són menors d’edat i les educadores us feu responsables, és a dir assumiu personalment la càrrega d’evitar qualsevol dany que puguin patir els participants menors d’edat i d’evitar també que causin danys a terceres persones o coses mentre estiguin sota la vostra direcció, ja que es tracta d’una activitat organitzada i oberta a la participació dels joves de la vostra població.

Tot i que tal com he dit aquest tipus de casals o punts joves no s’ajusten completament a la definició del Decret 137/2003, us aconsello que les vostres activitats compleixin aquest mínims:

1) Disposar d’un equip d’educadors que com a mínim garanteixi el bon funcionament i la seguretat dels participants. Que mai ningú pogués dir que alguna cosa s’hagués pogut evitar si haguessin hagut més educadors.

2) Disposar de les dades personals dels menors que participen a les vostres activitats, principalment per si de cas us heu de posar en contacte en un moment determinar amb els pares. Aquestes dades s’han de recollir amb un full d’inscripció i s’han de processar segons disposa la normativa vigent de protecció de dades personals.

3) Disposar sempre de l’autorització de qui tingui la pàtria potestat del menor. Que tant pot ser segons el cas, una autorització genèrica de participació per tot el període (per exemple de juny a setembre) o una autorització puntual per cadascuna de les activitats on s’inscriu el menor. Us aconsellem que aquesta autorització de participació palesi el coneixement del programa d’activitats per part de qui la signa i inclogui qualsevol autorització específica que considereu necessària. Que mai els pares puguin dir que no tenien coneixement de quin tipus d’activiats participava el seu fill.

4) Disposar per part de l’entitat organitzadora d’una assegurança d’accidents personals i una de responsabilitat civil que el valor dels capitals contractats, com a mínim sigui els que consten regulats en l’article 5 del vigent Decret d’activitats amb menors de 18 anys.

Quan feu una sortida, com que segurament serà durant el cap de setmana, en aquest cas si que cal el compliment del Decret 137/2003 i en aquest cas la ràtio sempre caldrà que per cada deu participants o fracció hi hagi, com a mínim, un o una dirigent. En aquest cas caldrà també disposar a més de l’autorització de qui tingui la pàtria potestat del menor, d’una fitxa de salut, de la targeta de la Seguretat Social i un llistat actualitzat dels participants. En tot cas en aquest enllaç podeu trobar el Decret 137/2003

En tot cas si necessiteu més informació us podeu dirigir als serveis d’assessorament gratuïts per a entitats no lucratives, de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família

Jordi Iglesias i Mateo
Director de l’escola d’educadors i educadores l’Empordà
Educador social, col·legiat núm. 7622

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada