dijous, 9 de juny de 2011

Convocatòria de subvencions per activitats que realitzen les entitats juvenils i les entitats que presten serveis a la joventut

Des de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona, informen que amb data 09/06/11 han sortit publicades al DOGC les basesde la convocatòria de Subvencions per Activitats que realitzen les entitats juvenils i les entitats que presten serveis a la joventut de la Direcció General de Joventut.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 05/07/11.

Degut als canvis que s’han introduït, us informem a continuació dels que considerem més importants pel que fa al procediment de justificació, recomanant, a més, la lectura completa de les bases de la convocatòria per estar al corrent dels requisits i processos de la mateixa.

S’ha d’executar TOT el pressupost que consti a la sol·licitud. Per tant, no poden haver desviacions significatives entre el pressupost iniciat i el que finalment s’executi. Si el cost final de l’activitat és inferior al previst, és molt probable que la subvenció atorgada es redueixi de manera proporcional.
S’haurà de justificar amb factures el 100% del pressupost (i no només la part atorgada per la DGJ).
La data límit per a justificar la subvenció és el 22 de novembre de 2011. Tingueu-ho molt en compte quan presenteu la sol·licitud, especialment pel que fa a la necessitat de fer les despeses abans d’aquesta data.

Per a qualsevol dubte o consideració que cregueu oportuna fer-nos arribar podeu contactar amb Laura Masó al telf. 872975882 o a través del correu electrònic joventut.girona bsf@gencat.cat a la Coordinació Territorial de Joventut a Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada