dimecres, 2 de març de 2011

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SUBVENCIÓ DE CAMPS DE TREBALL

Benvolgudes i benvolguts,

Avui mateix s’ha publicat al DOGC l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball per a joves que es facin a Catalunya, i s’obre la convocatòria per l’any 2011.  Disposareu de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per tant la data límit de presentació és del 3 al 21 de març  de 2011 (els dos dies inclosos).

Els destinataris de la subvenció seran les entitats inscrites al Cens General de la Direcció General de Joventut. 

El període de realització de camps de treball serà entre el 23 de juny i el 14 de setembre de 2011.

La tramitació de les sol·licituds serà via telemàtica, a través de la carpeta electrònica. Recordeu que abans heu de tenir actualitzades les dades del Cens de la Direcció General de Joventut.

La documentació que se us demanarà serà la següent:    

*         Imprès de sol·licitud de subvenció.
*         Full de transferència bancària signat i segellat per l’entitat bancària. Recordeu que les dades bancàries han de correspondre al NIF del sol·licitant.
*         Fitxa resum del camp de treball
*         Projecte on consti:
a) Descripció detallada del camp de treball (objectius, lloc, dates, programa, etc.)
b) Entitats o institucions col·laboradores, si és el cas, i explicació del tipus de col·laboració.
c) Pressupost detallat d’ingressos i despeses del camp de treball incloent-hi l’aportació que es demana a la Secretaria General de
Joventut i a d’altres entitats o organismes
d) Tot allò que es cregui necessari afegir per ampliar la informació del projecte (fotografies, reculls de premsa, cartografia, etc.)
e) Programació d’activitats complementàries i de lleure que promoguin la participació, la convivència i el coneixement de l’entorn i
de la cultura del país entre els/les participants.
f) Descripció de la ruta que es farà per conèixer la realitat catalana. (En el cas dels camps de treball d’intercanvi)

A l’hora de fer el pressupost, estigueu atents/es als imports de subvenció i quota per plaça.

Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.
Així doncs, fins aviat. Atentament,

Laura Masó Puig
Àrea de Programes de Participació a Girona
Agència Catalana de la Joventut
Departament de Benestar Social i Família
Pompeu Fabra, 1 l 17002, Girona l 872 975 882 l Fax 872 975 009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada