dimecres, 25 d’agost de 2010

Aiguats i inundacions

La Direcció General de Protecció Civil informa:

Atesa l'època de l'any que som, és convenient com cada any extremar les precaucions i mantenir-nos vigilants i prudents davant l'amenaça que les inundacions representen per a la població i per al nostre entorn.

Properament farem difusió dels fullets amb consells per a l'autoprotecció dels ciutadans que s'adjunten a aquesta comunicació i per a la qual, com en anys anteriors, us demanem la vostra col·laboració, sens dubte de la major importància per a la nostra ciutadania. El primer d'aquests fullets està destinat a les persones en general per contribuir o augmentar el seu grau d'autoprotecció, especialment en els casos de desplaçaments per motiu de lleure a altres indrets que no siguin els habituals, i el segon, que entenem ha de ser molt útil, està destinat als conductors. Incloem en la tramesa un cartell que il·lustra aquelles actuacions que poden comportar un perill per a les persones i els comportaments adequats en situacions d'inundació.

Des de la Direcció General de Protecció Civil partim de la idea que la informació sensibilitza i, per tant, esdevé un element bàsic per incrementar la seguretat de la ciutadania; la informació és, en definitiva, una eina de protecció. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració, d'una banda, perquè difongueu de la manera que considereu més adient i eficaç els fullets amb els consells d'autoprotecció que us enviem, i, de l'altra, perquè incorporeu a la vostra pàgina web, si en disposeu, els mateixos fullets en format electrònic, un dels quals es presenta aquest any en vàries llengües, i als quals podeu accedir a través d'aquest enllaç. Igualment, podeu trobar-hi altres documents de la Campanya de prevenció d'inundacions 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada