dimarts, 13 d’abril de 2010

Calendari escolar del curs 2010-2011

Calendari 7 de setembre: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació especial i els ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial. 14 de setembre: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes. 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011: vacances de Nadal. Del 28 de febrer al 4 de març o del 7 a l'11 de març de 2011 (segons decideixi el director o la directora del servei territorial corresponent): vacances. Del 18 al 25 d'abril de 2011: vacances de Setmana Santa. 22 de juny de 2011: acaben les classes a tots els centres.
Normativa Ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada