dimarts, 16 de febrer de 2010

El Servei d’Educació en el Lleure de la Secretaria de Joventut informa sobre la Implementació del nou programari informàtic per a les Notificacions

La Secretaria de Joventut està procedint a canviar l’antic entorn Oracleforms que suportava les aplicacions emprades pel Servei d’educació en el lleure per un altre més actual i més segur, per la qual cosa de cara a aquest estiu cal implementar el nou programari de l’aplicació de Notificacions d’activitats amb menors de 18 anys. Dins les millores podem destacar:
-La millor integració amb les aplicacions de formació i instal·lacions, -L’aplicació que permet la notificació per Internet penja directament de la SdJ, per la qual cosa les possibles millores són més fàcils d’implementar, -S’informatitzen els informes de les visites, els quals es podran entrar, també, des dels consells comarcals. -Les entitats d’educació en el lleure membres del CNJC podran consultar les seves activitats i les del grups que en depenen, dins de la mateixa aplicació. -S’actualitza la informació que es demana a les necessitats actuals, A tal fi per fer la seva pujada a producció, migrar totes les dades existents al nou sistema i fer les proves de validació oportunes des del SEL, caldrà deixar d’emprar el sistema actual i implementar el nou dins del sistema informàtic i de la xarxa, per la qual cosa es necessiten uns dies per penjar-lo. Amb aquestes finalitats i per a la vostra informació i als efectes oportuns davant de qualsevol pregunta o plantejament dels vostres usuaris, us comuniquem que: 1.- A partir del dia 15 de febrer i fins l’1 de març, qualsevol notificació del 2010 en paper presentada i registrada oportunament i tramesa a la Coordinació territorial corresponent, no es podrà entrar a la Base de dades de notificacions d’activitats. 2.- Del 15 de febrer a l’1 de març, tampoc es podrà presentar cap notificació pel sistema del Cat365, avui dia integrat dins de l’Oficina Virtual de Tràmits, OVT, per la qual cosa es penjarà un missatge al Cat365 advertint d’aquesta circumstància. Posteriorment existirà un lligam, o un altre sistema, que portarà al nou programari. 3.- A partir de l’1 de març ja funcionarà l’entrada de notificacions per Internet des del web de la Secretaria de Joventut (SdJ) i es podran entrar les notificacions en paper des dels CT. 4.- El nou model d’imprès que caldrà emprar per notificar ja està penjat en el nostre Web i també és accessible des del Cat365. 5.- Aquesta mateixa informació ha estat facilitada des del Servei d’Educació en el Lleure de la Secretaria de Joventut a les grans entitats i federacions d’Educació en el Lleure i a les Coordinacions territorials de la SdJ, per tal que aquestes facin també difusió a les entitats del seu territori que han notificat activitats darrerament. Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració. Cordialment, Pere Biete Balart Responsable de Suport a Activitats d’Educació en el Lleure
Emancipació i participació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada