divendres, 8 de gener de 2010

Formació que ha de tenir un educador en el lleure a nivell d'atenció sanitària immediata

L'Administració de la Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació:
  • Grup de suport en atenció sanitària immediata: persones que per raó de les seves tasques envers un col·lectiu determinat, eventualment poden trobar-se en situacions d'emergència.
  • Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident.
  • Grup de persones que presten serveis en l'àmbit del transport sanitari.
Els educadors en el lleure s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". Incloent als monitors d'activitats de lleure en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.
Concretament aquesta normativa disposa que els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.
El problema és que la Generalitat a hores d'ara encara no ha fixat el contingut del programa corresponent al Nivell 1. Per això aquest nivell no es pot cursar en lloc, tot i que aquest decret diu que aquest nivell el poden impartir els centres reconeguts per la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb la normativa aplicable, estiguin facultats per formar monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil, exclusivament respecte a aquests col·lectius.
És a dir, degut a aquesta disfunció, la llei obliga als monitors de lleure a tenir el "Nivell 1" dels programes d'atenció sanitària. Un títol que fins a dia d'avui no es pot obtenir a cap lloc, degut a que la Generalitat des de 1996 encara no ha establert el programa formatiu d'aquest nivell.
Jordi Iglesias i Mateo

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada