dilluns, 14 de setembre de 2009

Tot el que expliques a classe, no serveix de res!

Acabo de rebre un correu electrònic d’una alumna d’un curs de directors d’activitats de lleure que hem fet recentment. En un primer moment m’ha sobtat molt i fins hi tot m’he com enfadat, ja que en l’assumpte del correu m’hi ha posat: “Tot el que expliques a classe, no serveis de res!”

Abans de llegir el contingut del correu no hi he entès res. Aquesta noia va ser una molt bona alumna, interessada en tot moment en tot el que refereix a la normativa aplicable i en la prevenció de riscos, temes principals que jo explico al curs de directors. Recordo que era una monitora amb molta experiència que es treia el títol per tal d’organitzar i dirigir un casal d’estiu d’una població de l’Empordà i les seves preguntes i aportacions a classe van ser en tot moment molt interessants i enriquidores.

Ella em diu en el correu, que les meves classes de normativa i les reflexions sobre la responsabilitat que assumeix l’equip de dirigents d’una activitat de lleure on hi participen menors d’edat, estan molt bé però a l’hora de la veritat hi ha moltíssimes activitats que potser per desconeixement o ignorància no compleixen amb res de tot això.

Em comenta que el seu fill, aquest més d’agost ha volgut anar a unes colònies d’estiu organitzades per la pròpia escola on ell estudia la primària. Fins aquí cap problema, però un cop el va tenir apuntat la seva sorpresa va ser que aquestes colònies organitzades per l’AMPA de l’escola no complien en moltes de les coses que preveu la legislació vigent. Per exemple diu que no hi havia ni un monitor titulat, que el responsable no tenia el títol de director d’activitats de lleure, que no sabien que l’activitat s’havia de notificar a la Generalitat i que ella no va poder aclarir quin tipus d’assegurança tenien contractada. A més, quan va demanar explicacions li van contestar que feia molts anys que ho feien així i mai ningú els hi havia dit res en contra i com que alguns monitors eren mestres de l’escola creien que ja estaven coberts legalment.

Finalment acaba el correu indignada preguntant-me de que serveix tot el que va aprendre al curs de directors, si impunement encara algú pot incomplir la llei d’aquesta manera en una activitat on hi participen menors d’edat.

Jo li he respost que tot i que no es tracta d’un cas aïllat, els cursos de directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil serveixen de molt.

Fer el curs de directors serveix per saber entre moltes altres coses que totes les colònies d’estiu, sigui quina sigui la seva denominació i sigui quina sigui l’entitat que les organitza, estan afectades pel DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys(1) i que les escoles i associacions de pares si organitzen activitats de lleure en dies de vacances escolar han de complir estrictament aquesta normativa d’obligat compliment.

Fer el curs de directors serveixen perquè casos com aquest cada cop siguin menys, serveix per reflexionar, per intercanviar experiències i per formar-se una mica més en un àmbit molt específic amb unes particularitats normatives que difereixen en molts casos de les que regeixen el món escolar.

Finalment li he recordat que tot i que aquest decret és d’obligat compliment, no té potestat sancionadora i per això encara hi ha qui en fa cas omís. Encara hi ha qui no ha reflexionat com se la juga tenint sota la seva responsabilitat una colla de menors d’edat en una activitat il·legal, és a dir en una activitat que no compleix la normativa d’obligat compliment vigent en aquests moments.

Jordi Iglesias

(1) El DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, es pot trobar en aquesta adreça d’internet: https://www.gencat.cat/diari/3902/03147057.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada