divendres, 11 de setembre de 2009

Quins són aquells seients que els menors no poden ocupar quan anem amb autocar?

Hi ha molt de dubte sobre quins són aquells seients que els menors no poden ocupar quan anem amb autocar.

Hi ha hagut tot un seguit de normatives que en parlen i algunes han derogat a les altres, però fent una lectura atenta de tot plegat veiem d'entrada que la normativa vigent en transport escolar el REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. (BOE núm. 105 publicat el 02/05/2001) deixa molt clar que els menors de 16 anys no es poden seure en aquells seients que estiguin enfrontats a passadissos ni tampoc als seients situats davant l'escala o als que no estiguin protegits per seients davanters si no porten cinturons de seguretat.

Els menors de 16 anys només es podran seure en els seients enfrontats a pous d'escala, així com els que no estiguin protegits pel respatller d'un altre anterior sempre que tinguin instal·lat davant del seient un element fix de protecció que proporcioni als seus ocupants un nivell suficient de seguretat que compleixi les especificacions tècniques que estableix la normativa vigent

Aquesta disposició queda reforçada pel Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre que modifica i regula el tema dels cinturons de seguretat en els diferents vehicles i diu que la utilització dels cinturons de seguretat i de dispositius de retenció als vehicles destinats al transport escolar i de menors s'ajustarà a l'establert en aquest reglament, amb la particularitat que els seients enfrontats al passadís als vehicles de més de nou places dedicats a al transport escolar i de menors només podran ser ocupats per menors de setze anys quan els esmentats seients portin cinturons de seguretat instal·lats..."

Cal destacar que els autocars matriculats a partir del dia 20 d’octubre de 2007 (matícules posteriors a la matrícula 6382 FXY) estan obligats a portar instal·lats els cinturons de seguretat. Aquesta obligació no afecta als matriculats amb anterioritat però es pot afirmar pels controls de transport escolar i menors que s'estan realitzant en moltes empreses dedicades a aquesta activitat que ja els estan instal·lant a les seves flotes.

Finalment també s'ha de saber que queda prohibit circular amb menors de dotze anys situats alsseients davanters de qualsevol vehicle, llevat que utilitzin dispositius homologats a l'efecte.

En l'actualitat ja hi ha moltes entitats i empreses de les que organitzen activitats de lleure que han près l'acord que sempre que es contracti el servei d'un autocar per transportar menors s'exigeixi a l'empresa d'autocars que posin a la seva disposició un vehicle nou que ja porti cinturons de seguretat.

Jordi Iglesias

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada