dimecres, 4 de febrer de 2009

COM TRIAR BÉ UNA ACTIVITAT

Quantes vegades com a monitors/es hem passat una pila d’hores preparant una activitat, amb uns bons objectius, i l’activitat no ha funcionat? Segur que més d’una vegada. A l’hora de triar una activitat per fer amb el nostre grup de nens/es hem de tenir molt en compte una pregunta: - Per què m´’ha de servir aquesta activitat com a monitor d’educació en el lleure? I la resposta, de vegades, no tothom la te clara. Les activitats d’educació en el lleure han de servir per educar, divertir i atendre. EDUCAR; o sigui que totes i cadascuna de les activitats que dissenyem, busquem a llibres, a internet, ens les expliquen, o les coneixem per qualsevol mitjà ens ha de servir per intentar assolir algun dels objectius que m’he plantejat treballar amb aquell grup de nens/es. DIVERTIR; no hem d’oblicar que estem fent educació en el lleure, que la nostra metodologia és lúdica , i per tant els nens/es s’ho han de passar bé realitzant les activitats que preparem; han de ser divertides. La nostra intenció ha de ser que els nens gaudeixin de l’activitat que els hi hem preparat com més millor. ATENDRE; aquí tothom sol estar d’acord, però moltes vegades no ho tenim massa en compte a l’hora de posar-nos a fer activitats. Els nens/es han d’estar ben atesos, no hem de fer res que col.labori a augmentar el risc d’una activitat. I amb això no vull dir que no es puguin realitzar, per exemple, activitats d’aventura, sinò que sigui quina sigui l’activitat a realitzar hem de prendre totes les mesures de seguretat que calgui, i això inclou la utilització de materials que no siguin tòxics, tenir en compte les previsions meteorològiques (com ja n’ha parlat en Jordi Iglesias en aquest mateix blog), i un llarg etcètera. Per tant, hem de ser conscients que com a monitors d’educació en el lleure no ens serveixen les activitats que no ens ajudin a assolir els nostres objectius, no siguin divertides o suposin algun tipus de risc pels nens/es. Per triar correctament una activitat sempre hem de tenir presents les funcions que tenen a l’educació en el lleure, i això tan val pels jocs esportius, tallers, excursions, jocs de taula, i l’afortunadament ampli ventall d’activitats que tenim els monitors/es d’educació en el lleure a la nostra disposició. Quim Díaz

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada