dimarts, 20 de juny de 2006

Les claus de la qualitat del lleure educatiu

Aquest estiu moltes mares i pares decidiran que les seves filles i fills participin en alguna de les moltes ofertes que hi ha de lleure educatiu a casa nostra.
Sovint, quan comprem un cotxe, o ens decidim per la prestació d’un servei qualsevol, comparem preus i qualitat i de vegades allò que més ens importa és la qualitat d’allò que adquirim. Sovint també moltes mares i pares fan el mateix quan apunten en un casal o colònies a les seves filles i fills, però, malauradament, no tots tenen un barem amb el qual poder mesurar la qualitat.
Permeteu-me doncs que m’atreveixi a donar-vos unes pistes per poder mesurar la qualitat d’aquells centres o institucions de lleure educatiu on porteu les vostres filles i fills. Fonamentalment, haurem de valorar l’atenció que se’ls hi dóna en funció de les seves necessitats com a persones que estan en una etapa de creixement i que necessiten per al seu desenvolupament. També haurem de valorar en quines activitats se’ls hi proposa participar, bàsicament que siguin adequades per a la seva edat.
I el tracte que reben com persones que són, sobretot persones en edat de creixement. I que tot aquest conjunt d’activitats no sigui una barrija-barreja amb l’objectiu principal de passar el temps, sinó que respongui a un perquè que els hi doni sentit i les justifiqui, que és la base de la qualitat pedagògica. Que totes aquestes activitats responguin als interessos de les nostres filles i fills i que siguin motivadores, en definitiva que siguin divertides.
I sobretot, que el pas de les nostres filles i fills per les activitats de lleure educatiu sigui un pas segur on es vetlli per la seva integritat i des d’on tots els agents implicats actuïn amb responsabilitat. Claus bàsiques de la qualitat que bé prou m’escarrasso a inculcar a les monitores i monitors que formem. Rubèn Fornós i Casares

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada